ไบนารีเป็น ASCII

แปลงไบนารีเป็น ASCII

อัพโหลดไฟล์

ไบนารีเป็น ASCII

Convert Binary To ASCII

เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

บล็อก

ตัวสร้างรหัสผ่านสามารถป้องกันคุณจากแฮกเกอร์ได้อย่างไร
May
04

ตัวสร้างรหัสผ่านสามารถป้องกันคุณจากแฮกเกอร์ได้อย่างไร

ตัวสร้างรหัสผ่านสามารถป้องกันคุณจากแฮกเกอร์โดยการสร้างรหัสผ่านที่รัดกุมและไม่ซ้ําใครซึ่งยากสําหรับแฮกเกอร์ที่จะคาดเดาหรือถอดรหัส แฮกเกอร์มักใช้การโจมตีแบบเดรัจฉานซึ่งพวกเขาใช้โปรแกรมอัตโนมัติเพื่อลองใช้อักขระต่างๆเพื่อถอดรหัสรหัสผ่าน อย่างไรก็ตามตัวสร้างรหัสผ่านสามารถสร้างรหัสผ่านที่ยาวและซับซ้อนซึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับข้อมูลส่วนบุคคลทําให้แฮกเกอร์เจาะเข้าไปในบัญชีของคุณได้ยากขึ้น นอกจากนี้ ตัวสร้างรหัสผ่านยังช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ใช้รหัสผ่านซ้ําในหลายบัญชี ซึ่งยังช่วยป้องกันความพยายามในการแฮ็กได้อีกด้วย ด้วยการใช้ตัวสร้างรหัสผ่านผู้ใช้สามารถเพิ่มความปลอดภัยของบัญชีออนไลน์และลดความเสี่ยงที่จะถูกแฮ็ก