Giải mã Base64

Giải mã base64 trực tuyến bằng công cụ tiện lợi của chúng tôi. Dễ dàng chuyển đổi dữ liệu được mã hóa thành văn bản thuần túy. Dễ dàng giải mã base64 chỉ với vài cú nhấp chuột.

Tải... Có thể mất đến 20 giây, hãy kiên nhẫn!

Base64 is a group of binary-to-text encoding schemes

Công cụ liên quan

By continuing to use this site you consent to the use of cookies in accordance with our Cookies Policy.